Dokumenti

Cjenovnik
Poreski kalendar za fizička lica za 2023. godinu
Poreski kalendar za pravna lica za 2023. godinu
Odluka o blagajničkom maksimumu
Kompenzacija - popunjen primjer
Kompenzacija - multi
Kompenzacija 3 učesnika - popunjen primjer
Odluka o podizanju dobiti
Odluka o korištenju godišnjih odmora
Rješenje o godišnjem odmoru - pravna lica
Putni nalog - primjer
Putni nalog
Smjenarnik
Ugovor o cesiji
Ugovor o pozajmici
Ugovor o probnom radu
Ugovor o radu na određeno
Ugovor o radu na neodređeno
Ugovor o zakupu putničkog vozila
Klasifikacija djelatnosti D.O.O
Klasifikacija djelatnosti S.P
Odluka o povratu pozajmice
Šihterica
Aneks ugovora o radu na neodređeno