Cjenovnik

Cjenovnik usluga

Mali preduzetnik/paušalac

već od
100.00KM /mjesec

Veliki preduzetnik (usluga)

već od
130.00KM /mjesec

Veliki preduzetnik (usluga) u PDV sistemu

već od
170.00KM /mjesec

Veliki preduzetnik (trgovina, ugostiteljstvo)

već od
150.00KM /mjesec

Veliki preduzetnik (trgovina, ugostiteljstvo) u PDV sistemu

već od
200.00KM /mjesec

Mikro pravno lice (usluga)

već od
150.00KM /mjesec

Mikro pravno lice (usluga) u PDV sistemu

već od
200.00KM /mjesec

Mikro pravno lice (trgovina, ugostiteljstvo)

već od
300.00KM /mjesec

Mikro pravno lice (trgovina, ugostiteljstvo) u PDV sistemu

već od
360.00KM /mjesec

Mikro pravno lice (proizvodnja)

već od
500.00KM /mjesec

Mikro pravno lice (proizvodnja) u PDV sistemu

već od
600.00KM /mjesec

Izrada završnog računa

Naplaćuje se u visini jedne mjesečne naknade