Registracija samostalnog preduzetnika (S.P.)

Rješenje o registraciji samostalnog preduzetnika donosi odjeljenje za privredu grada ili opštine, tzv. registracioni organ, a na osnovu sljedeće dokumentacije:
 1. Popunjen obrazac za registraciju preduzetnika SP-1 – može se preuzeti u zgradi Gradske uprave, ili elektronski
 2. Ovjerena kopija lične karte – ovjerava se u opštini, uz taksu od 2 KM
 3. Uvjerenje osnovnog suda – kojim se dokazuje da fizičkom licu nije izrečena pravosnažna zabrana obavljanja tražene djelatnosti
 4. Uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske – kojim se dokazuje da fizičko lice nema neizmirenih poreskih obaveza
 5. Ugovor o osnivanju ortačke radnje – samo ukoliko su osnivači dva ili više fizičkih lica, sačinjava se i ovjerava kod notara, uz notarsku obradu
 6. Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika – iznosi maksimalno 30 KM
Nakon davanja navedenih dokumenata na uvid, registracioni organ je dužan da u roku od dva dana donese rješenje o registraciji preduzetnika, ukoliko je sva dokumentacija ispravna.
Po prijemu rješenja ono se prilaže za izradu pečata, koja košta između 20 i 50 KM.
U roku od pet dana od dana izdavanja rješenja, preduzetnik je dužan da podnese prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa u Poreskoj upravi, a tom prilikom potrebno je dostaviti:
 1. Popunjen obrazac prijave P2 – preuzima se u Poreskoj upravi ili elektronski
 2. Rješenje o registraciji preduzetnika
 3. Ovjerena kopija lične karte
 4. Ugovor o vođenju poslovnih knjiga – ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige
Posljednji korak je, ponovo, u banci. Žiro račun se otvara na osnovu sljedećih dokumenata:
 1. Rješenje o registraciji preduzetnika
 2. Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga – dobija se u banci
 3. Potvrda o registraciji poreskog obveznika
Bilo da se odlučite za D.O.O. ili S.P., ukoliko sve gore navedene korake obavite ispravno, proces registracije vaše privredne djelatnosti je završen. Koraci koji su vam preostali do početka poslovanja su fiskalizacija i eventualna PDV prijava, u slučaju da se za vašu privrednu djelatnost procijeni da će ostvarivati više od 50 000 KM godišnjeg prometa.
Naravno, obavezno je da svaka privredna djelatnost posjeduje zvaničnu adresu na kojoj će biti registrovana.
Želimo vam da vas nikada više strah od administracije i gomile papira ne sputa, a vašoj ideji uspješan put od težnje do ostvarenja.
Knjigovodstvena agencija Saldo Banja Luka