RADNA I SANITARNA INSPEKCIJA – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Radna inspekcija dolazi nenajavljeno na adresu iz rješenja (sjedište i poslovne jedinice). U svakom momentu morate imati sledeću dokumentaciju:

 1. Rjesenje o registraciji;
 2. Ugovori o radu za sve radnike (ugovor o probnom radu sa max. trajanjem 6 mjeseci; ugovor na određeno sa jasno definisanim razlogom zašto nije ugovor na neodređeno sa max. trajanjem 2 godine; ugovor na neodređeno);
 3. Prijava PD3100;
 4. Radne knjižice za sve radnike;
 5. Smjenarnik istaknut na vidnom mjestu radnicima;
 6. Šihterica za tekući mjesec i potpisane šihterice za prethodne mjesece od strane radnika i poslodavca;
 7. Rekapitulacije plata po mjesecima i platne liste pojedinačno po radnicima potpisane od strane radnika i poslodavca sa iskazanim toplim obrokom (osim ako se radnici hrane keteringom), prevozom (uz potvrdu o visini karte od mjesta prebivališta), godišnjim odmorima, bolovanjem i ostalim podacima iskazanim na šihtericama;
 8. Rješenja o godišnjim odmorima;
 9. Kolektivno osiguranje radnika;
 10. Akt o procjeni rizika;
 11. Potvrdu o položenoj zaštiti na radu za sve radnike;
 12. Akt o procjeni štetnosti sredine po zdravlje radnika (u saglasnosti sa nadležnom firmom sa kojom ste sklopili ugovor o procjeni rizika);
 13. Elaborat o procjeni eksploatacije određenog osnovnog sredstva zavisno od djelatnosti (u saglasnosti sa nadležnom firmom sa kojom ste sklopili ugovor o procjeni rizika);
 14. Ljekarski pregled radnika zavisno o djelatnosti  (u saglasnosti sa nadležnom firmom sa kojom ste sklopili ugovor o procjeni rizika).
 15. Određene licence i dozvole zavisno od djelatnisti (provjeriti u nadležnom Ministarstvu).

Sa radnom često u kontrolu dolazi i sanitarna inspekcija, zavisno od Vaše djelatnosti te kontrolišu sledeće:

 1. Sanitarne knjižice;
 2. Higijenski minimum (za rad sa djecom, hranom, pićem…);
 3. Protivpožarne aparate;
 4. Prvu pomoć;
 5. Raspored čišćenjai održavanja higijene.

Ukoliko postoje nedoumice da li imate obavezu za određenom dokumentacijom, neophodno je da prozovete nadležnu instituciju te da uz sebe imate svoje rješenje kako biste mogli dati ispravnu šifru djelatnosti i JIB, ukoliko bi bilo potrebno (za sanitarne knjižice kontaktirate sanitarnu inspekciju, za elaborat o osnovnim sredstvima kontaktirate kuću koja se bavi procjenom /Preventiva, V-Z  Zaštita…/)

Napominjemo da svaki inspektor ima ovlaštenje tražiti i dokumentaciju koja je u nadležnosti ostalih inspekcija (tržišna, poreska…) ali najčešće kontrolišu po sledećem spisku.

Napomena: Vlasnici preduzetničkih djelatnosti koji nemaju obavezu za zapošljavanjem radnika izostavljaju stavke gdje se nalazi obavezna dokumentacija za uposlene radnike!