POTREBNA DOKUMENTACIJA NA LICU MJESTA (sjedište i PJ)

Na registrovanoj adresi (u sjedištu firme kao i na adresama poslovnih jedinica) neophodno je da imate originalnu osnovnu dokumentaciju, kao i potrebne knjige za Vašu djelatnost koja se redovno popunjava.

Na licu mjesta potrebna dokumentacija:

 1. Obavještenje (okačiti na zid; kupiti u knjižari);
 2. Kopija rješenja o registraciji (okačiti na zid);
 3. PDV uvjerenje ukoliko ste PDV obveznik (okačiti na zid);
 4. Poslovno ime istaknuto na ulazu;
 5. Radno vrijeme istaknuto na ulazu;
 6. Natpis „Naplata isključivo u KM“ za gotovinsku naplatu (okačiti na zid);
 7. Knjiga  reklamacija Sl. Gl 01/16 (kupiti u knjižari);
 8. Nota fiskalni račun do dobijanje fiskalne kase za gotovinsku naplatu (kupiti u knjižari);
 9. Knjiga dnevnih izvještaja osim djelatnosti koje su oslobođene fiskalizacije (paušalci zanatlije, veleprodaja, svakodnevno upisivati i odlagati dnevne izvještaje, kupiti u knjižari);
 10. Normativi za proizvodne djelatnosti (u šta spada i proizvodnja hrane);
 11. Primke za proizvodne djelatnosti;
 12. Kalkulacije za trgovačke djelatnosti;
 13. Kompletna dokumentacija o kojoj smo slali obavijest pod nazivom “RADNA (i sanitarna) INSPEKCIJA – obavezna dokumentacija”

Pored navedenog, preduzetnici (s.p.) trebaju imati sledeću dokumentaciju, zavisno od djelatnosti:

 1. Trgovačka knjiga za trgovačke djelatnosti (kupiti u knjižari);
 2. Knjiga usluga za uslužne djelatnosti;
 3. Knjiga komisiona za komisione djelatnosti;
 4. Poslovna knjiga u ugostiteljskim objektima za ugostiteljske djelatnosti;
 5. Knjiga šanka za ugostiteljske djelatnosti;
 6. Knjiga prometa;
 7. Knjiga prihoda (ne treba malim preduzetnicima/paušalcima);
 8. Knjiga rashoda (ne treba malim preduzetnicima/paušalcima);

Napomena: Poreska i PDV inspekcija se najavljuju te u sjedištu naše firme, ukoliko ste naš klijent, vrše kontrolu zajedno sa Vašim računovođom za period od kada se računovodstveni poslovi vrše kod nas.

Radna, tržišna, sanitarna inspekcija se ne najavljuju te je neophodne da imate svu gore pobrojanu dokumentaciju, ažurno vođenu, kako biste im dali na uvid u momentu.