Izmjene mjesečnih doprinosa u 2024. godini.

Republički zavod za statistiku objavio je zvanično prosječnu bruto platu za 2023. godinu što utiče na visinu doprinosa vlasnika preduzetničkih radnji kao i visinu toplog obroka za 2024. godinu.

Mjesečni doprinosi vlasnika preduzetničkih radnji u 2024. iznosit će 360,28 KM.

Mjesečni doprinosi za profesionalne djelatnosti u 2024. iznosit će 600,47 KM.

Naknada za topli obrok, radnicima kojima se isplaćuje u novcu, za svaki radni dan, od 23. januara 2024. godine iznosiće 10,04 KM u netu, odnosno 16,46 KM u brutu. Ovo je najmanji iznos naknade toplog obroka. Kolektivnim ugovorom, Sindikat i poslodavac mogu utvrditi i veći iznos naknade za topli obrok.

S tim u vezi, ukoliko radnik u toku mjeseca ima 22 radna dana, topli obrok mu iznosi 220,88 KM u netu (22 * 10,04 KM), ako kod poslodavca nije organizovana ishrana – pripremanje toplog obroka ili isporuka toplog obroka putem lica registrovanog za usluge keteringa.

Napominjemo da je od 2024. minimalna neto plata za zaposlene radnike 900,00 KM, što odgovara bruto plati od 1.344,26 KM gdje su porezi i doprinosi 444,26 KM koliko bi iznosili porezi i doprinosi za sve prijavljenje na kraće radno vrijeme (osim ako radnik nije prijavljen kod dva poslodavca).

Zakon o radu propisuje da je poslodavac u obavezi isplatiti najmanje minimalnu platu, prevoz te topli obrok ili obezbjediti ishranu putem keteringa te vas podsjećamo da prilagodite ugovore o radu prije nego inspekcija naloži isto.