Izmjene mjesečnih doprinosa u 2024. godini.

Republički zavod za statistiku objavio je zvanično prosječnu bruto platu za 2023. godinu što utiče na visinu doprinosa vlasnika preduzetničkih radnji kao i visinu toplog obroka za 2024. godinu.

Mjesečni doprinosi vlasnika preduzetničkih radnji u 2024. iznosit će 360,28 KM.

Mjesečni doprinosi za profesionalne djelatnosti u 2024. iznosit će 600,47 KM.

Naknada za topli obrok, radnicima kojima se isplaćuje u novcu, za svaki radni dan, od 23. januara 2024. godine iznosiće 10,04 KM u netu, odnosno 16,46 KM u brutu. Ovo je najmanji iznos naknade toplog obroka. Kolektivnim ugovorom, Sindikat i poslodavac mogu utvrditi i veći iznos naknade za topli obrok.

S tim u vezi, ukoliko radnik u toku mjeseca ima 22 radna dana, topli obrok mu iznosi 220,88 KM u netu (22 * 10,04 KM), ako kod poslodavca nije organizovana ishrana – pripremanje toplog obroka ili isporuka toplog obroka putem lica registrovanog za usluge keteringa.

Napominjemo da je od 2024. minimalna neto plata za zaposlene radnike 900,00 KM, što odgovara bruto plati od 1.344,26 KM gdje su porezi i doprinosi 444,26 KM koliko bi iznosili porezi i doprinosi za sve prijavljenje na kraće radno vrijeme (osim ako radnik nije prijavljen kod dva poslodavca).

Zakon o radu propisuje da je poslodavac u obavezi isplatiti najmanje minimalnu platu, prevoz te topli obrok ili obezbjediti ishranu putem keteringa te vas podsjećamo da prilagodite ugovore o radu prije nego inspekcija naloži isto.

Ideja pokretanja biznisa želja je ili težnja velikog procenta radnih ljudi u Republici Srpskoj. Pitanje toga da li će ona ostati samo želja, postati težnja ili će se, u krajnjem (i najboljem) slučaju, ostvariti u formi onoga što nazivamo “privrednom djelatnošću” zavisi od mnogo faktora.
U moru tih faktora, specifičnih i drugačijih za svakoga od nas, postoje neki koji su nam svima zajednički, i – nisu tako dobri. To su loša informisanost i strah od administrativnih peripetija. Iz ugla grupe prijatelja, koja je sa “nulte” tačke, sa Kafkinim strahom u kostima krenula na ovaj put, a koja danas iza imena biznisa, smišljenog za kafanskim stolom, ponosno nosi taj famozni “d.o.o.”, ovim tekstom ćemo pokušati raspetljati čvorove, pojasniti procese i, u krajnjoj liniji, pokušati pomoći nekome od vas da uspješno pokrene i registruje svoj biznis.
Pri registraciji firme u Republici Srpskoj, najčešće biramo između dvije opcije: društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.) ili samostalni preduzetnik (S.P.). Razlike su velike, i vrlo ih je bitno znati.
Društvo sa ograničenom odgovornošću je jedna od vrsta privrednih društava, definisanih Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske. U pravnom smislu, D.O.O. je pravno lice, a odgovornost osnivača za obaveze D.O.O. je samo do visine osnivačkog uloga. Sa druge strane, S.P. je fizičko lice koje obavlja jednu od preduzetničkih djelatnosti definisanu Uredbom o preduzetničkim djelatnostima objavljenom u Službenom glasniku Republike Srpske, a odgovornost za obaveze iz poslovanja snosi cjelokupnom svojom imovinom. Što se ostalih razlika tiče, većinom se svode na sljedeće – takse, neki porezi, troškovi za promjene registracije, te troškovi zatvaranja su za S.P. daleko manji nego za D.O.O., dok D.O.O. ima širi dijapazon djelatnosti kojima se može baviti.