Građevina, građevinska šema

Ukoliko se bavite gradnjom bilo koje vrste, te prodajom bilo koje vrste izgrađenog ili rekonstruisanog objekta, vrlo je važno da informišete svog računovođu o svim ugovorima koji prelaze 25.000,00 KM jer obuhvataju poseban vid knjiženja, tzv. građevinska šema.
Dakle, ukoliko zaprimimo fakturu od vašeg dobavljača od npr. 7.000,00 KM a čini dio posla koji je po ugovoru definisan sa preko 25.000,00 KM, obavezno uz fakturu dostavite i postojeći ugovor kako bi se izvršile ispravne knjigovodstvene evidencije i evidentirao PDV po zakonu tako da na taj ulazni PDV imate pravo odbitka ali i obavezu da isti platite u ime svog dobavljača za koji iznos ćete umanjiti obavezu prema tom dobavljaču.
Ukoliko zbir faktura od nekog dobavljača prelazi 25.000,00 KM takođe se može posmatrati kao građevinska šema ukoliko nemate dokaz da se ne radi o istoj.
Zatim, ako se roba od dobavljača uzima na kompenzaciju, obavezno uz fakturu dobavljača poslati i kupoprodajni ugovor kako bi računovođa imao informaciju da se ne radi o žiralno plaćanju s obzirom da ste u obavezi sa knjiženjem ulaza izdati avans u tom iznosu.
Pored toga, neophodno je da vodite građevinski dnevnik gdje je jasno prikazano u koji dio objekta je ugrađena tačno definisana količina materijala po fakturama koje su knjigovodstveno evidentirane.
Svaki ulaz materijala na koji će biti odbijen PDV trrbao bi po privremenoj situaciji biti u istom mjesecu fakturisan kupcu kako UIO ne bi bila korištena za kreditiranje tog PDVa. Uz izlaznu fakturu neophodno je sačiniti i privremenu situaciju prema kupcu gdje su jasno definisane količine utrošenog materijala. Takođe, obavezni ste imati i ugovore sa kupcima gdje se vidi da će gradnja biti fakturisana po privremenim situacijama.
Građevinska dozvola i projektna dokumentacija mora glasiti na investitora, ne na izvođača radova!
Na mjestu gradnje, obavezno iskazati naziv investitora i izvođača radova!
Zavisno od radova u pojedinim gradnjama imaćete obavezu za licenciranim osobljem kao i za obaveznom licencom plaćenom ispred firme oko čega se možete informisati u nadležnom Ministarstvu i organima javne uprave.
Radi pozitivnog ishoda kod inspekcija, usaglasite se sa svojim računovođom oko regulativa kako bi izbjegli poteškoće, kazne i kamate.
Imajte na umu da je građevina jako kompleksna sa stanovišta računovodstva te je to najčešći razlog što građevinska preduzeća imaju osoblje angažovano samo da prati nabavku i ugradnju materijala, evidentiranje u knjige, kao i dalje prefakturisanje i u konačnici knjiženje po sačinjenoj dokumentaciji.
Računovodstveni servisi su se obavezali samo na knjiženje po dostavljenim dokumentima, te ako popratni spisi nisu ispravno sačinjeni i dostavljeni računovodstvu odgovorno lice često biva u prekršaju, te Vas ovom prilikom podsjećamo na važnost svega gore navedenig.