E-FISKALIZACIJA

Poreska uprava Republike Srpske objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije, čime i zvanično počinje novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj za poreske obveznike.

Prvoj grupi obveznika fiskalizacije pripadaju dosadašnji obveznici fiskalizacije koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa, kao i oni koji su do danas registrovali obavljanje djelatnosti za koje postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase do dana objavljivanja Javnog poziva za ovu grupu.

S tim u vezi, Poreska uprava poziva obveznike prve grupe fiskalizacije da najkasnije do 17. juna 2024. godine pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije podnošenjem prijave za registraciju poslovnog prostora, zahtjeva za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjeva za subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije.

Sve te prijave podnose se elektronskim putem posredstvom internet stranice Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org e-Usluge-Podnošenje prijava.

Obaveza Poreske uprave je da sprovede:

 1. postupak registracije poslovnog prostora i mjesta prometa,
 2. postupak izdavanja bezbjednosnog elementa i
 3. postupak subvencionisanja troškova inicijalne fiskalizacije.

Preduslov za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije je da poreski obveznik sa Poreskom upravom ima zaključen ugovor o korišćenju Elektronskog sandučeta Poreske uprave i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja elektronskih fiskalnih uređaja.

Naime, novi Zakon o fiskalizaciji je u članu 8. propisao postojanje operatera fiskalnog sistema, te je Poreska uprava Republike Srpske odobrila operatera fiskalnog sistema. Obaveza operatera je da izvrši isporuku i postavljanje elektronskog fiskalnog uređaja, što podrazumjeva:

 1. uslugu obuke poreskog obveznika,
 2. postavljanje sistema za obradu fiskalnih računa,
 3. ugradnju softvera za izdavanje računa,
 4. integraciju bezbjednosnog elementa i
 5. povezivanje sa sistemom za upravljanje fiskalizacijom najkasnije do isteka roka za fiskalizaciju prve grupe obveznika fiskalizacije.
 6. izuzimanje fiskalnog modula iz stare fiskalne kase i najkasnije u roku od osam dana dostavi ga Poreskoj upravi.

Rok za okončanje postupka inicijalne fiskalizacije odnosno za registrovanje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja prve grupe obveznika u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i podzakonskim aktima, je šest mjeseci od dana isteka roka za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije, tj. 17. decembra 2024. godine.

Dakle, postupak da se sami registrujete u sistem E fiskalizacoije je sledeći:

 1. Zaključivanje ugovora sa Poreskom Upravom RS i otvaranje elektronskog sandučeta;
 2. Instalacija sertifikata za potpisivanje zahtjeva;
 3. Podnošenje elektronskog zahtjeva registracije poslovnog prostora i mjesta prometa;
 4. Podnošenje elektronskog zahtjeva za izdavanja bezbjednosnog elementa i
 5. Podnošenje elektronskog zahtjeva za subvencionisanja troškova inicijalne fiskalizacije.